Bestuursorgaan

Brugse Trimm- en Roeiclub

VOORZITTER

Hannes Obreno

BESTUURDER

Jonas Van Poucke

SECRETARIS

Bart Obreno

BESTUURDER

Nicolas Peckstadt


PENNINGMEESTER

Michelle Deltombe

BESTUURDER

Kristof Vandenbussche